SAMENWERKING MET DE POSTZEGELVERENIGING TE HARDINXVELD-GIESSENDAM Door de gestage afname in het aantal leden bij zowel de postzegelvereniging Gorinchem als bij de postzegelvereniging “ De Philatelist ” te Hardinxveld-Giessendam hebben de beide besturen recentelijk met elkaar een informeel overleg gehad. Daarbij is afgesproken dat beide postzegelverenigingen een intensiever samenwerkingsverband met elkaar aan zullen gaan. Al enige jaren heeft onze rondzenddienst namelijk een sectie met alleen leden van deze buurvereniging, omdat deze vereniging helaas zelf geen rondzenddienst meer in stand kon houden. Voor 2016 is nu afgesproken dat leden van beide verenigingen zonder een verplichting tot lidmaatschap van de andere vereniging, elkaars maandelijkse clubavonden kunnen bezoeken. Echter de bezoekende  leden bij de andere vereniging zullen geen stem- of beslissingsrecht hebben bij deze andere vereniging voor zover dit betrekking heeft op uitvoerende bestuur- en club aangelegenheden. Als lid van de Gorinchemse postzegelvereniging bent u daarom van harte welkom op de clubavonden van “ De Philatelist ” te Hardinxveld.  Clubavonden postzegelvereniging ” De Philatelist “ te Hardinxveld-Giessendam                 Klik op het logo voor bezoek aan de website               2019  maandagavond 21 januari  maandagavond 18 februari maandagavond 18 maart maandagavond 15 april maandagavond 20 mei Locatie: ‘t Hart (voorheen Drijvershof), Boven-Hardinxveld Vanaf ongeveer 19:30 uur